Modeli dugoročnog atletskog razvoja i zahtevi za teniske treninge

- Drugi deo -

 

Druga faza - Učenje treniranja

 

Starost: dečaci 9 do 12 godina / devojčice 8 do 11 godina.

Ovo je glavna faza motoričkog učenja. Jedan od najvažnijih perioda motoričkog razvoja dece je u dobi od devete do dvanaeste godine. Za to vreme, deca su razvojno spremna da steknu osnovne veštine kretanja koja su temelj svih atletskih razvoja. Temeljne veštine ranije opisane kao fizička pismenost treba u ovoj fazi podići na viši nivo. Pored toga, potrebno je savladati osnovne teniske veštine, ali se i dalje podstiče učešće u drugim sportovima.

 

Mladi sportisti u ovoj fazi uče kako da treniraju. Uvode se osnovne tehničke / taktičke teniske veštine i pomoćni kapaciteti koji uključuju: zagrevanje i hlađenje, istezanje, hidrataciju i ishranu, oporavak i regeneraciju, mentalnu pripremu, smanjivanje treninga pred bitan nastup i dostizanje vrhunca, ponavljajuću pred turnirsku rutinu i oporavak posle takmičenja. Ova baza znanja se još više razvija u kasnijim fazama razvoja sportista. Sportisti u fazi Učenje treniranja takmiče se da pobede i daju sve od sebe tokom takmičenja. Međutim, glavni naglasak je na savladavanju •specifičnih veština. Iz tog razloga, veća količina vremena se provodi na treningu, a ne na turnirima.

Ovaj fokus na treningu, a ne na takmičenju, trebalo bi da se odrazi na godišnji kalendar takmičenja za ovu grupu tenisera. Previše takmičenja gubi dragoceno vreme za treniranje i obratno, nedovoljno takmičenja koči vežbanje tehničkih veština i učenje kako se nositi sa fizičkim i mentalnim izazovima predstavljenim tokom takmičenja.

 

5 sposobnosti za obuku i performanse tokom faze Učenje treniranja su sledeće:

Budući da je ovo glavna faza učenja veština, potrebno je naglasiti razvoj motorike i poboljšati izdržljivost, snagu, brzinu i fleksibilnost uz dobro usavršavanje treninga. Iako je manje ometanja između različitih vrsti treninga tokom prve dve faze treninga, dobro postavljen program treninga, takmičenja i oporavka treba da optimizira različite efekte treninga.

Koeficijenti takmičenja u treningu: 80% treninga prema 20% turnira preporučuju stručnjaci tokom faze Učenje treniranja, no ti se procenti razlikuju u skladu sa sportom i pojedinačnim specifičnim potrebama. Sportisti koji se bave ovom vrstom pripreme biće spremni za takmičenje i kratkoročno i dugoročno, nego igrači koji se fokusiraju samo na takmičenje i pobedu.

U ovoj fazi, igrači bi trebalo da svakodnevno treniraju u situacijama iz mečeva, u vidu drilova, šablona ili  mečeva tj sparinga. Dvostruka periodizacija, koja predviđa dva perioda vršnih performansi, je optimalni okvir priprema igrača tokom ove faze.

 

Treba zapamtiti da ako osnovne motoričke veštine nisu razvijene u uzrastu od devet do dvanaest godina za dečake i osam do jedanaest za devojčice, veštine se ne mogu naknadno ponovo uspostaviti, mada pažljivo planirani i očiti korektivni programi mogu doprineti ograničenom uspehu.

 

Nutritivne potrebe sportiste koji raste ne mogu se zasnivati na preporukama za odrasle:

• Deci je potreban veći unos proteina kako bi zadovoljili potrebe za rastom.

• Potreban im je visok unos kalcijuma, kako bi podržali lučenje kostiju.

• Deca imaju veće metaboličke troškove kretanja po jedinici telesne mase

• Tokom sub-maksimalne vežbe deca koriste više masti, ali manje ugljenih hidrata.

• Gubitak elektrolita u znoju razlikuje se kod dece, adolescenata i odraslih.

• Dehidracija izgleda štetnija za decu nego za odrasle.

 

Ove smernice treba poštovati tokom prve tri faze.

 

Sledeći deo >>>

Simon Greul — Wikipédia

BLOG

POČETNA

PROGRAM

INTERNAT

BLOG

O NAMA

FILOZOFIJA

KONTAKT

Facebook, fb icon icon

Najbitnije je voditi igrače u pravom smeru… Uspeh je moguće planirati...

Procoach Tennis Center
Dragoslava Srejovića 1b
11 000 Beograd
Srbija


Mobil:  +381 63 712 0955

Email: straleflta@gmail.com

Facebook, fb icon icon