Modeli dugoročnog atletskog razvoja i zahtevi za teniske treninge

- Treći deo -

 

Treća faza - Treniranje treninga

 

Starost: dečaci od 12 do 16 godina / devojčice od 11 do 15 godina.

Ova faza je osnova aerobne i snage za ženske igračice i osnova aerobne kondicije za muškarce. U ovoj fazi, i muški i ženski sportisti trebalo bi dalje da razvijaju brzinske kapacitete, koristeći drugi prozor adaptacije ubrzanja u brzinskom treningu. Sportisti internalizuju napredne tehnike treniranja fizičkih, tehničkih i oporavnih aktivnosti i poboljšavaju svoju "bazu znanja" ili pomoćne kapacitete. Iako je ova baza znanja uvedena u ranijoj fazi, sada se može proširiti.

Velika većina igrača će tokom ove faze ući u pubertet. Na početku najviše brzine visine trebalo bi da se koristi kao referentna tačka za dizajniranje programa za igrača u pubertetu.

Ova faza je podjednako važna kao i faza učenja za treniranje sportova sa veštinama, uključujući tenis.

 

5 sposobnosti za obuku i performanse tokom faze Treniranje treninga su sledeće:

 

Izdržljivost—Pojava najveće brzine rasta doprinosi ubrzanoj adaptaciji u aerobnom sistemu. Ovo je nazvano maksimalna aerobna brzina. Sportistkinje od 11 do 15 godina i sportisti od 12 do 16 godina trebalo bi da se grupišu tokom treninga prema biološkoj starosti, a ne hronološkoj, budući da mladi adolescenti mogu biti razdvojeni četiri do pet godina unutar svake hronološke starosne grupe.

Pre početka puberteta, deca se uglavnom poboljšavaju u kretanju. To znači da se potrošnja kiseonika u aktvnosti smanjuje bez povećanja VO2maks. Međutim, dečji VO2maks značajno se povećava nakon početka najveće brzine rasta, a stopa porasta doseže maksimum između 12-15 godina kod žena i 14-16 godina kod muškaraca.

Aerobne aktivnosti koje se ne rade sa tegovima pomažu u sprečavanju povreda ili povreda prekomerne upotrebe, poput Osgood-Schlatterove bolesti. „Rastući bolovi“ sportiste mogu se umanjiti upotrebom tehničko-taktičkog treninga i treninga dizanja tega kao aktivnosti nošenja tega. Većina aerobnih treninga za ovu starosnu grupu trebalo bi da se odvija u obliku  aktivnosti bez tegova.

 

Snaga—Čini se da kratkotrajni trening snage u ovom trenutku ne ometa aktivnosti izdržljivosti. Međutim, za razliku od odraslih, održavanje povećanja snage ne može se postići jednom sesijom po mikro ciklusu (tokom sedmodnevnog ciklusa.) Trening snage treba izvoditi dva do tri puta nedeljno i ne sme biti duži od 30 minuta po sesiji.

Pojava najveće brzine rasta će odrediti opseg i učestalost treninga sa tegovima tokom ove faze. Kritični periodi ubrzane prilagodbe treningu snage nastupiće za žene odmah nakon najveće brzine rasta i 12-18 meseci nakon najveće brzine rasta  za muškarce. Sa pojavom najveće brzine rasta trebalo bi uvesti odgovarajuće olimpijske tehnike (free weight lifting), jer će se to dogoditi kada će se dogoditi ubrzana prilagodba treningu snage. Igrači bi trebalo da savladaju osnovne tehnike podizanja tegova tokom  faze u kojoj dostižu najveću brzinu rasta. Ovo će pomoći da se spreči povreda i poboljšaće optimalnu prilagodbu treningu snage. Najveća brzina težine ili povećanje telesne mase dogodiće se nakon najveće brzine rasta. Pravilo je da se ranije nauče igrači treningu bez težine koji su započeli sa dobijanjem telesne mase, a kasnije i kod onih koji imaju kasni početak dobijanja telesne mase.

Treneri bi trebalo da prate svoje igrače zbog početka rasta i vrhunca rasta kao i kada se usporava rast. Ova merenja tačno ukazuju na pravilno vreme za sprovođenje programa bez tegova.

 

Brzina—Drugi prozor brzine za ubrzano prilagođavanje je 11 do 12 godina za devojke i 13 do 16 godina za momke. Iako je trening za CNS i dalje veoma važan, anaerobna alaktička snaga i intervalni anaerobni alaktički trening trebalo bi uvesti kod devojčica tokom prvog dela ove faze, a kod dečaka tokom drugog dela faze.

Treba obezbediti odgovarajuće opterećenje u smislu intenziteta, frekvencije i trajanja, a linearnu, bočnu i višesmernu brzinu kretanja trenirati pravilnim sekvenciranjem rada na brzini sa ostalim aktivnostima vežbanja.

U suprotnosti sa dosadašnjim praksama, rad na brzini treba da se radi tokom cele godine, bez obzira na različite faze i ciljeve godišnjeg ciklusa. To treba obaviti na kraju zagrevanja, kada nema metaboličkog ili umora nervnog sistema i volumen treba da bude vrlo nizak.

Ovaj rad na brzini treba da bude u obliku anaerobne alaktičke snage ili rada CNS-a. Kako na kraju rada sa brzinom ne postoji akumulirani metabolički ili CNS-umor, nema ometanja bilo kakvih kratkoročnih ili dugoročnih ciljeva.

 

Veština—Zbog naglog rasta sportista tokom adolescencije, uključujući promene u centru za gravitaciju, ruku, trupa i nogu, veštine i tehnike kretanja treba ponoviti Treneri bi trebalo da budu strpljivi prema igračima tokom i neposredno nakon perioda njihovog rasta. Telo raste ne proporcionalno tokom ove faze. Različiti delovi tela rastu različitim brzinama. To može privremeno imati štetan uticaj na kretanje i tehničke veštine sportiste.

 

Fleksibilnost—U ovoj fazi treba pažljivo nadgledati fleksibilnost. Statično istezanje po potrebi treba dopuniti aktivnim izolovanim istezanjem. (Aktivno izolovano istezanje odnosi se na dinamično istezanje sa izolovanom mišićnom ili mišićnom grupom). Rad na ovom istezanju treba da bude odvojena od ostalih aktivnosti treninga i preporučuje se tokom ove i naredne faze priprema sportista. Dinamička pokretljivost i rutina rehabilitacije treba da zamene statičko istezanje u zagrejavanju.

 

Koeficijenti takmičenja u treningu: Odnos 60% treninga i 40% takmičenja (uključujući obuku specifičnu za takmičenje) preporučuju stručnjaci tokom ove faze. Ovi procenti variraju u zavisnosti od sporta i pojedinačnih specifičnih potreba. Opet, igrači koji preduzimaju ovu vrstu priprema biće bolje pripremljeni za takmičenje, kako kratkoročno, tako i dugoročno, nego igrači koji se fokusiraju jedino na pobedu.

Kao i kod faze prethodne faze, tako i tokom ove faze sportisti svakodnevno treniraju u takmičarskim situacijama, u obliku vežbanja ili takmičarskih igara i vežbi. Optimalni okvir priprema igrača tokom ove faze je dvostruka periodizacija.

 

Treba zapamtiti: Faza treniranje treninga adresira kritične ili osetljive periode fizičkog razvoja veština. Sportisti koji propuste  ovu fazu obuke nikada neće dostići svoj puni potencijal, bez obzira na naknadni rad i bez obzira ne program koji se dizajnira.

Razlog zašto toliko mnogo sportista odustaje i napušta sport tokom kasnijih faza u njihovim karijerama je prvenstveno zbog prekomerne pažnje na takmičenje umesto na trening tokom ovog važnog perioda za njihov razvoj.

 

Sledeći deo >>>

Simon Greul — Wikipédia

BLOG

POČETNA

PROGRAM

INTERNAT

BLOG

O NAMA

FILOZOFIJA

KONTAKT

Facebook, fb icon icon

Najbitnije je voditi igrače u pravom smeru… Uspeh je moguće planirati...

Procoach Tennis Center
Dragoslava Srejovića 1b
11 000 Beograd
Srbija


Mobil:  +381 63 712 0955

Email: straleflta@gmail.com

Facebook, fb icon icon